BAMAD - Galicia

Nombre completo: 
Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de Galicia
Presidente/a: 
Olimpia López Rodríguez
Dirección postal: 

Apartado de correos nº 193
15080 A Coruña

Teléfono: 
661 709 823
E-mail: 
bamadgalicia@gmail.com