Programa

Català

OBRINT PORTES

alternatives, oportunitats i impacte
mitjançant l'accés a la informació

 

 

   EIX 1   Accés democràtic a la informació, hacktivisme i llibertat d'expressió

 

   EIX 2   Liderar el canvi en l'era digital: competències, habilitats, perfils i nous rols en la informació i documentació 

 

   EIX 3   Inversió social: treballar en societat i crear comunitat

 


 

PROGRAMA

DIJOUS 16

 

DIVENDRES 17

 


 

EIX 1:  Accés democràtic a la informació, hacktivisme i llibertat d'expressió

 

Les institucions culturals creen o enforteixen ciutadanies. Des d'aquest eix volem analitzar les diverses ciutadanies crítiques que es construeixen des de la societat civil en interacció amb les biblioteques, els arxius i els museus. Grups de lectors, usuaris d'Internet, desenvolupadors de programari, viquipedistes, professors, estudiants, artistes, activistes de diversos grups i moviments o ciutadans curiosos fan esforços per crear o mantenir drets (tant analògics com digitals). L'accés a les dades, a la informació i al coneixement configuren a aquests grups com un subjecte de poder, capaç de crear espais que incideixen en canvis en la seva comunitat (al seu país i al món) i en noves formes d'habitar. En aquest eix identificarem i analitzarem aquests rols i el paper de les institucions culturals cap als possibles futurs oberts i com, des dels micro poders, podem promoure canvis estructurals a les nostres realitats. Com des de l'accés a la informació es pot concentrar o distribuir el poder a la societat.

 

Aquest eix obre les portes a la relació dels professionals de la informació amb la societat civil i les diverses ciutadanies que poden trobar-se; i col·laborar amb les nostres institucions per incidir en el poder (qualsevol que sigui la seva forma).

 

 

EIX 2: Liderar el canvi en l'era digital: competències, habilitats, perfils i nous rols en la informació i documentació 

 

La nova era digital, la societat del coneixement o l'anomenada quarta revolució industrial que integrarà les tecnologies digitals, físiques i biològiques, comportarà nous professionals de la informació, nous serveis i uns nous canals, continguts i accés a la informació i a la documentació.

Davant d'aquests reptes cal saber liderar el canvi en els rols i perfils professionals actuals i futurs dels equips que treballen en organitzacions com biblioteques, museus, arxius, centres de documentació, editorials, etc.
Sens dubte es necessitaran nous coneixements, competències, metodologies i sobretot noves actituds personals proactives davant el nou paradigma que s'aproxima.

Aquest canvi no és possible fer-ho sols i serà necessari aliar-se amb altres molts i diferents professionals provinents dels àmbits de les tecnologies de la informació, de la comunicació i del sector multimèdia. El Futur és obert i l'hem de construir entre tots.

 

EIX 3: Inversió social: treballar en societat i crear comunitat

 

Les biblioteques s'han convertit en els darrers anys en agents fonamentals per a la cohesió i el desenvolupament de les comunitats que habiten. Són llocs de trobada en què gent de diversos orígens, edats, capacitats, gèneres i altres es troba per celebrar junts la lectura o qualsevol altra activitat que porti al coneixement i el desenvolupament crític de la ciutadania. Són per això espais de democràcia que lluiten contra la vulnerabilitat anant més enllà dels seus objectius tradicionals i servint de mediadors per a la recerca de feina, l'aprenentatge d'una altra llengua o els serveis socials, és a dir, són el referent en què sentir-se acceptat per mer fet de ser un mateix i recolzat en les necessitats que puguem tenir.

No obstant això, aquest protagonisme social no ha vingut en general acompanyat de l'augment de recursos públics. De fet, en els pitjors anys de la crisi van patir fortes retallades en la inversió dels que encara no s'han recuperat. Davant d'aquesta situació paradoxal, ens sorgeixen diverses preguntes, per què si les biblioteques són reconegudes tant per la ciutadania com pels governs com a necessàries per a la cohesió i millora de la comunitat no se'ls dota de més recursos?, com podem quantificar el retorn social que produeix la inversió en biblioteques? ¿Quins són els reptes que hem d'afrontar per seguir ocupant aquest lloc en el futur?

Així mateix, altres serveis de preservació i difusió del coneixement com els museus i els arxius tenen una incidència directa en les seves comunitats, siguin territorials o grup d'interès temàtic i la funció social d'aquests serveis ha de formar part de l'estratègia no només de les institucions, sinó també de les polítiques culturals.

Aquest eix explora quines són les oportunitats del marc de participació social per als serveis bibliotecaris, els museus i els arxius i com avaluar-los per mesurar l'impacte social de la nostra feina